Competitie Toernooi

Petanque Hageland

Wat is pétanque?

Pétanque (jeu de boule) is een - van origine - Franse balsport waarbij het doel van het spel bestaat in het zo dicht mogelijk werpen van metalen ballen (boules) tegen het but (kleine balletje).

Hieronder een korte samenvatting van het verloop van een wedstrijd.

Pétanque wordt gespeeld in verschillende vormen :

  • 1 tegen 1 met elk 3 boules
  • 2 tegen 2 met elk drie boules (doublette)
  • 3 tegen 3 met elk 2 boules (triplette)  
 • Voor elke wedstrijd wordt er getosst. Degene die de toss wint, trekt een cirkel met een diameter tussen de 35 en 50 centimeter en gooit het but uit op een afstand tussen de 6 en 10 meter.
 • Het team dat het but werpt, werpt ook de eerste boule en probeert deze zo dicht mogelijk bij het but te plaatsen. Daarbij moet er op gelet worden dat de voeten in de cirkel staan en zij niet van hun plaats mogen komen voordat de geworpen boule de grond heeft geraakt.
 • De tegenstander mag dan gaan proberen dichter bij het but te komen door de liggende bal te verplaatsen (schieten), een bal dichterbij te plaatsen of het but te verplaatsen.
 • Het team dat het dichtste bij het but ligt, speelt pas weer als de tegenstander beter ligt of geen boules meer heeft.
  In het laatste geval mag dat team proberen meer punten te scoren door boules dichterbij te brengen dan de beste van de tegenstander.
 • Bij triplette en doublette kunnen er maximaal 6 punten verdiend worden en bij tête a tête maximaal 3 punten. Na de speelronde (mêne) worden de punten geteld en begint het team dat de punten heeft gehaald aan de nieuwe ronde. De winnaar is het team dat als eerste 13 punten heeft gehaald.
 • De volledige regels (internationale spelregels pétanque) kunt u op onze website downloaden (zie reglementen).